Odmeny pre najlepších

Školy, ktoré v školskom roku 2021/2022 absolvujú kompletný projekt, budú môcť získať skvelé ceny.

1 x

Kozmixovo laboratórium pre triedu.

lab prize
teacher

10 x

tablet

Bezplatný prístup ku všetkým vzdelávacím kurzom EDULAB akadémie pre všetkých pedagógov školy.

10 x

metodika

Kompletná sada 11 vzdelávacích projektov Kozmix LAB pre učiteľa.

10 x

tablet

Bezplatný prístup ku kompletnému obsahu na portáli Kozmix.sk pre všetkých učiteľov a žiakov školy.

Bližšie informácie o súťaži zverejníme v januári 2022.