Často kladené otázky

Kozmix LAB je projekt pre prvý stupeň ZŠ, ktorý spája rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov a vzdelávanie pedagógov.

Kozmix LAB ponúka učiteľovi na výber 11 jedinečných projektov, ktoré obsahujú všetko potrebné k tomu, aby mohol okamžite začať s projektových vyučovaním vo svojej triede. Každý učiteľ získa metodické listy, praktickú príručku, rozvrh projektu a doplnkové materiály. Súčasťou projektu je aj Vzdelávací program Kozmix LAB, ktorý učiteľa prevedie celým projektom.

Projekt je určený všetkým učiteľom a žiakom na prvom stupni ZŠ. Zapojiť sa môžu učitelia zo všetkých základných škôl na Slovensku.

Nie. Projektové aktivity pre učiteľov a všetky materiály sú pre každú školu bezplatné vďaka Tatra banke, ktorá je generálnym partnerom projektu.

Prvým krokom je vytvorenie bezplatného účtu na portáli EDULAB akadémie, ktorá realizuje online vzdelávanie učiteľov. Priamo na portáli sa učiteľ zapojí do Vzdelávacieho programu Kozmix LAB.

Súčasťou programu sú úvodné webináre, online kurz Kozmix LAB a praktické webináre zamerané na realizáciu projektu.

Každý učiteľ sa môže zapojiť v termíne do 31. 1. 2022. Do tohto termínu je potrebné absolvovať kurz Kozmix LAB, ktorý je súčasťou vzdelávacieho programu. V rovnakom období si učiteľ vyberie jeden z 11 projektov, ktorý mu následne bude doručený.

Učiteľ zrealizuje vybraný projekt v termíne do 30. 6. 2022.

Okrem tlačených a digitálnych materiálov získa každý učiteľ po absolvovaní vzdelávacieho programu aj certifikát do svojho pedagogického portfólia. Následne sa učiteľ môže zapojiť do nadstavbovej časti, ktorá je ukončená získaním osvedčenia o absolvovaní inovačného vzdelávania v dĺžke 50 hodín.

Digitálne materiály sú dostupné na vzdelávacom portáli Kozmix.sk. Stačí mať vytvorený bezplatný účet a byť pripojený na internet.

Žiaci sa vydajú na cestu plnú bádania a skúmania. Tešiť sa môžu na veselé príbehy s Kozmixom i pestré Kozmixoviny. Navyše, za svoju aktivitu môžu byť odmenení skvelými cenami. Bližšie informácie k súťaži súvisiacej s projektom budú zverejnené v januári 2022.