Slide Projekt Kozmix LAB Vzdelávací portál Kozmix.sk, EDULAB akadémia a Tatra banka vám prinášajú Kozmix LAB. Do projektu, ktorý spája rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov a vzdelávanie pedagógov, sa v školskom roku 2021/2022 zapojilo viac ako 1 100 učiteľov. kozmix lab logo Vďaka podpore
generálneho partnera
enviro heading TB logo

Priebeh projektu na školách – 6 míľnikov

V druhom školskom polroku budú učitelia realizovať projekty priamo vo svojej triede. Tím Kozmix LAB im pomocou série online webinárov poskytne maximálnu podporu.

Míľnik 1 - Tímová spolupráca

Výhody, úskalia a možnosti tímovej spolupráce v projektovom vyučovaní.

8. február

Míľnik 2 - Manažment triedy

Zhodnotenie foriem organizácie triedy, zladenie komunikácie a identifikácia zlodejov času.

22. február

Míľnik 3 - Práca s videom

Predstavenie rôznych možností variabilného využitia videa vo vyučovacom procese.

8. marec

Míľnik 4 - Aktivity vzdelávacieho procesu

Ukážky hravých aktivít, ktoré aktivizujú žiakov a umožňujú im spoznávať svet formou bádania.

22. marec

Míľnik 5 - Dokumentácia a prezentovanie

Analýza možností dokumentácie projektov a ich prezentovania naživo či v online priestore.

12. apríl

Míľnik 6 - Hodnotenie projektu

Realizácia hodnotiacej fázy projektovej práce, tipy a pestrosť.

26. apríl

Čo je to Kozmix LAB?

Kozmix LAB prináša jedenásť
originálnych projektov Kozmix LAB,
ktoré premenia vašu triedu
na laboratórium plné bádania
a hravého učenia.

Hlavné znaky projektov Kozmix LAB

icon

medzipredmetovosť

icon

tímová spolupráca

icon

tlačené materiály

icon

interaktívne cvičenia

icon

hravé prvky

ucitel
icon

videá BBC

icon

inovatívne vyučovacie metódy

icon

rozvoj kompetencií žiakov

Čo obsahuje projekt?

Každý projekt Kozmix LAB predstavuje kombináciu tlačených a digitálnych materiálov, ktoré učiteľov i žiakov prevedú celým projektom krok po kroku.

Metodické listy predstavujú podrobný návod, ktorý obsahuje postup vzdelávacích aktivít a mnohé praktické tipy pre učiteľa.

Metodická príručka učiteľovi objasní, ako používať metodické listy, a zároveň mu priblíži zásady projektového vyučovania..

Rozvrh projektu je vizuálna pomôcka, ktorá mapuje postup žiakov od začiatku až po koniec celého projektu.

Pestré pracovné listy, veselé animácie či interaktívne cvičenia rozširujú obsah každého projektu o hravé a motivujúce prvky.

Desiatky vzdelávacích videí od BBC prinášajú atraktívny doplnok využiteľný aj na rozvoj komunikácie v anglickom jazyku

Metodické listy predstavujú podrobný návod, ktorý obsahuje postup vzdelávacích aktivít a mnohé praktické tipy pre učiteľa.

Metodická príručka učiteľovi objasní, ako používať metodické listy, a zároveň mu priblíži zásady projektového vyučovania..

Rozvrh projektu je vizuálna pomôcka, ktorá mapuje postup žiakov od začiatku až po koniec celého projektu.

Pestré pracovné listy, veselé animácie či interaktívne cvičenia rozširujú obsah každého projektu o hravé a motivujúce prvky.

Desiatky vzdelávacích videí od BBC prinášajú atraktívny doplnok využiteľný aj na rozvoj komunikácie v anglickom jazyku

Chcete vedieť viac?

Nechajte nám vašu emailovú adresu a my vás budeme informovať o všetkých aktuálnych novinkách o projekte Kozmix LAB.

Odoslaním vašej emailovej adresy dávate súhlas na využívanie vašich kontaktných údajov v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov a so všeobecnými podmienkami používania.