Kreatívna veda so SAV

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied.

Cieľom projektu je zamerať sa na rozvoj vedeckého myslenia a kritického myslenia cez rôznorodé aktivity a menšie projekty, ktoré zastrešuje celkový názov Kreatívna veda.

Fyzika a technická výchova časť sytémového programu svoje aktivity pokrýva prípravou a kompletizáciou pokusových setov pre žiakov 6 ročníka základnej školy.

Pokusové sety obsahujú pomôcky na realizáciu zážitkové vzdelávania formou experimentov na hodinách Fyziky a Technickej výchovy. Dovedna je obsahom tlačený materiál, ale aj, digitálny materiál.

• Pracovné listy pre žiakov k predmetu fyzika – PDF a aj WORD dokument na stiahnutie

• Dotazníky pre učiteľov a aj žiakov – vstupné a výstupné

• Video návody vybraných pokusov zavesené na webe kreatívna veda

Prihlasovací formulár učiteľa do aktivít Fyziky a Technickej výchovy v systémovom progame pre komplexné poznanie a kritické myslenie – Kreatívna veda so SAV

Emailová adresa
Meno
Priezvisko
Názov školy
Adresa školy
EDUID školy
Telefónne číslo

Ďakujeme za odoslanie formuláru.